Kandydaci do pracy

Kłopot z pozyskaniem adekwatnych pracowników.

Zadając pytanie studentom, dlaczego ich zdaniem pracodawcy borykają się z problemem doboru odpowiednich pracowników – zdarzyło mi się spotkać z odpowiedziami, że rekruterzy po prostu sobie nie radzą.

Czy jednak problem z pozyskaniem adekwatnych pracowników leży faktycznie po stronie rekruterów?

Bazując na obserwacji rynku i moim bezpośrednim kontakcie kandydatami na rynku pracy widać, iż sporym problemem jest brak wytyczonej jasnej ścieżki kariery przez osoby poszukujące pracy lub planujące jej zmianę. W dużym stopniu nie mają one jasnego celu oraz wiedzy na temat branży, w której mogliby się potencjalnie rozwijać. Nie potrafią przygotować odpowiadających na potrzeby pracodawców dokumentów aplikacyjnych, co – powoduje, że osoby dostępne na rynku pracy, w tym kandydaci pasywni nie mogą spotkać się z pracodawcami w drodze do skutecznej rekrutacji.

Według raportu Pracuj.pl z pierwszego kwartału 2019 roku, analitycy zwrócili uwagę na sporą rywalizację firm o doświadczonych specjalistów z obszaru handlu i sprzedaży.  Z raportu tego wynika, że jest to grupa, której wynagrodzenia będą rosły najszybciej. Przyjmuje się, że przez najbliższe 1,5 do 2 lat utrzymywał się będzie w Polsce trend wzrostu wynagrodzeń w kolejnych branżach. Pracodawcy prywatni, którzy dostrzegają zmiany rynkowe i wymagania pracowników, zauważają, że nie jest możliwe funkcjonowanie na rynku, którym monetą przetargową staje się wyłącznie wysokość wynagrodzenia. Wzrost płac deklaruje wyłącznie 27 proc. badanych firm. Dojrzałe organizacje skłaniają się natomiast ku bogatym pakietom socjalnym, a także coraz bardziej cenionej przez pracowników możliwości pracy zdalnej.

Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy firma poszukiwała nowych pracowników?

źródło: Randstad – Raport Plany Pracodawców 39. edycja, czerwiec 2019 (dane w procentach)

Dla porównania poniżej znajdują się wyniki badania przedstawione w raporcie Pracuj.pl z 2018 roku. Wskazują one na niezmienną i mocno utrzymującą się tendencję wzrostu zapotrzebowania na handlowców. Jest to o tyle istotne, że w tej grupie zawodowej dominuje tzw. charakterystyka „skoczka”, tj. osoby, która zmienia pracodawcę średnio co 1,5-2 lata.

Często dokumenty aplikacyjne takich osób są mało zachęcające dla rekruterów, gdyż nie wskazują na konsekwentny rozwój w określonym kierunku, lecz szybką zmianę branż a tym samym na brak stabilności a nawet lojalności wobec pracodawcy.

Handlowcy odchodząc z firmy do konkurencji nierzadko zabierają ze sobą klientów firmy. Stąd tak trudno jest pracodawcom znaleźć odpowiednie na te stanowiska osoby, a nowym zjawiskiem jest fakt, że handlowcy coraz dłużej poszukują nowego pracodawcy. Jest to przykład rynku, na którym z pomocny jest program HUMANBRAND – wspierający w świadomym zarządzaniu karierą zawodową kandydatów, a przy tym aktywizujący osoby bierne dotąd na rynku pracy do podjęcia aktywności i zmian zawodowych. Program HUMANBRAND będzie dostępny wkrótce także w testowej wersji online, na platformie THE BEST JOB. Napisz do mnie, jeśli chcesz skorzystać z niego już dziś.

Rynek Pracy Specjalistów 2018.

źródło: Rynek Pracy Specjalistów 2018. Kogo szukali pracodawcy?

Trudności z rekrutacją spowodowały większe zainteresowanie pracodawców grupami pracowników, którzy w ich oczach byli do tej pory mniej atrakcyjni. Coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na zatrudnienie młodych ludzi bez doświadczenia, kobiet, wychowujących małe dzieci a także osób długotrwale bezrobotnych.

Zainteresowanie zatrudnieniem wybranych grup pracowników.

źródło: Barometr Rynku Pracy Work Service – XI edycja, I kwartał 2019 r.

 

Feel free to share: