MISJA I WIZJA

Kim byłby człowiek bez wyraźnej wizji siebie za dzień, miesiąc, kilka lat…

Patrząc w przyszłość mam przed oczami świat zadowolonych i spełnionych ludzi. Podążających w kierunku własnego, ważnego celu i szanujących czas, który obok pasji stanowi dla mnie jedną z kluczowych wartości. Jestem wśród nich!

Misja i wartości kształtują naszą tożsamość.

Moją misją jest inspirowanie i wsparcie ludzi w przejęciu odpowiedzialności za rozwój zawodowy. Oparciu go na silnej marce osobistej i solidnych filarach: klarownym celu, zgodnym z potencjałem i jasnych, stabilnych wartościach.

Biznes jest dla mnie personalny.

Ponieważ to my – Ludzie, a nie organizacje, budujemy długofalowe relacje i realizujemy szereg  projektów i transakcji każdego dnia.

Przedsiębiorczość.

To obszar, w którym wspierają nas: zdefiniowany cel i własna marka – silna i autentyczna.

Przyszłość.

Należy do samoświadomych, transparentnych ludzi i inteligentnych organizacji. Doceniających wartość i potencjał pracowników.

Pasja.

Nie da się jej zmierzyć. Ją się ma, czuje i za nią podąża. Nadaje sens istnieniu.

Człowiek.

Jest i będzie wyjątkowy. Zawsze w centrum, jednak scalony ze światem. Stawiam na ludzi.

Realizuję się towarzysząc ludziom w rozwoju i budowie silnych karier. Wspieram organizacje w osiąganiu celów biznesowych, poprzez m.in. pracę z talentami i liderami, partnerowanie w tworzeniu kultury organizacyjnej a także spójnej marki i komunikacji firmy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

 

Poznaj mnie lepiej. Zobacz opinie osób, współpracujących ze mną. Zapraszam cię do kontaktu.

Feel free to share: