POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wprowadzenie

Prywatność osób (dalej Użytkowników) odwiedzających stronę internetową www.maretha.eu (zwaną w dalszej części Stroną lub Stroną internetową)  –  jest dla mnie bardzo ważna. Dlatego dokładam wszelkich starań, aby ją chronić a Użytkownikowi Strony przekazać poniżej istotne informacje.

Właścicielem Strony jest Maretha Żurakowska (dalej Właściciel Strony) – autor programu rozwoju kariery i marki osobistej HUMANBRAND®. Kontakt ze mną możliwy jest za pomocą formularza kontaktowego.

Korzystanie przez Użytkownika ze Strony, która umożliwia zapoznanie się w całości z niniejszą Polityką Prywatności, dostępną na Stronie w jej stopce z zakładce Polityka Prywatności – oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na korzystanie przez Właściciela Strony z plików cookie, zgodnie z warunkami niniejszej Polityki podczas pierwszej wizyty na Stronie oraz przy każdej kolejnej wizycie Użytkownika na Stronie. Podobnie oznacza to także zgodę na korzystanie przez Właściciela Strony z danych osobowych i kontaktowych, które Użytkownik przekazuje dobrowolnie za pomocą formularza kontaktowego Strony, subskrypcji e-maili lub newsletterów – w celu kontaktu z Użytkownikiem.

Poniższa Polityka wyjaśnia, w jaki sposób Strona gromadzi, przechowuje i wykorzystuje dane Użytkowników Strony.

I. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane w celach usprawniania funkcjonowania Strony i komunikacji z Użytkownikiem:

 1. Informacje o urządzeniu Użytkownika, z którego korzysta podczas przeglądania strony w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny.
 2. Informacje o wizytach i korzystaniu ze Strony przez Użytkowników, w tym źródło odesłań, częstość i długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżka wejścia na Stronę i nawigacji w po niej.
 3. Informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podaje Użytkownik korzystając z formularza kontaktowego Strony lub w przypadku, gdy korzysta z rejestracji dotyczącej subskrypcji e-maili lub newsletterów.
 4. Informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej podczas kontaktu ze mną e-mailem lub za pośrednictwem formularza kontaktowego Strony, w tym treści komunikacyjne i metadane
 5. Wszelkie inne dane osobowe, które Użytkownik przesyła dobrowolnie za pośrednictwem Strony.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik planuje ujawnić dane osobowe osoby trzeciej, zobowiązany jest uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.
 7. Dane osobowe, które gromadzi Strona a które są przetwarzane w dowolnym celu/celach wskazanych w niniejszym dokumencie, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

 

II. Korzystanie z danych osobowych Użytkownika

Dane osobowe przesłane za pośrednictwem Strony mogą być wykorzystywane do celów określonych w niniejszej Polityce lub na odpowiednich zakładkach witryny, w poniższych celach:

 1. Personalizowania Strony internetowej pod kątem Użytkownika.
 2. Umożliwienia korzystania z ewentualnych usług dostępnych na Stronie i świadczenia tych usług za pośrednictwem Strony.
 3. Przesyłania nie-marketingowej komunikacji handlowej oraz wysyłania ewentualnych powiadomień e-mail, o które zwraca się Użytkownik za pomocą Strony.
 4. Dostarczania Użytkownikowi newslettera drogą e-mail, jeśli dokonał wcześniej rejestracji. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, korzystając z odpowiedniej akcji zamieszczonej w treści newslettera.
 5. Przesyłania informacji marketingowych dotyczących planowanych czy realizowanych projektów i usług jak programy szkoleniowe, prelekcje, itp. lub aktywności starannie wybranych stron trzecich lub realizowane wspólnie z innymi osobami/podmiotami, powiązane ze specjalizacją i zakresem, o których traktuje Strona.
 6. Dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o Użytkownikach Strony, przy czym osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego Użytkownika na podstawie informacji i/lub zbiorczych zestawień.
 7. Zajmowania się zapytaniami i uwagami składanymi przez Użytkownika lub dotyczącymi Użytkownika w związku ze Stroną.
 8. Weryfikacji zgodności z warunkami korzystania ze Strony internetowej i w celu zapewnienia bezpieczeństwa Strony internetowej oraz zapobiegania oszustwom.
 9. Dopuszczam wykorzystanie danych do innych zastosowań, jednak z zapewnieniem, że odbywać się to będzie wyłącznie bez możliwości identyfikacji konkretnego Użytkownika i wyłącznie w zakresie dopuszczonym przepisami prawa.

 

III. Informacje i zasady korzystania z plików cookie

Strona internetowa pod domeną maretha.eu ma prawo korzystać z plików cookie, tj. ciasteczka sesyjne, wyłącznie trwałych ciasteczek lub zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek.

Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być trwałymi lub sesyjnymi plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że Użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia. Sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji Użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących Użytkownika. Jednak należy zaznaczyć, że dane osobowe, przechowywane na temat Użytkownika, który przekazał je dobrowolnie za pośrednictwem Strony, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.

Poniżej znajdują się informacje o plikach cookie, używanych na Stronie internetowej, narzędzia powiązane ze Stroną oraz cele, dla których są wykorzystywane:

 1. W powiązaniu ze Stroną używane są narzędzia jak Google Analytics i Adwords. Umożliwia to rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza Stronę, podąża za Użytkownikiem podczas przeglądania zakładek Strony, pozwala poprawić użyteczność Strony internetowej, analizować korzystanie ze Strony internetowej, administrować i zarządzać Stroną, zapobiegać ewentualnym oszustwom i poprawić bezpieczeństwo Strony internetowej. Pozwala to także personalizować Stronę internetową do preferencji każdego Użytkownika, personalizować reklamy, jeśli Strona je emituje.
 2. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:
  • W przeglądarce Internet Explorer (na przykładzie wersji 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając Narzędzia, Opcje internetowe, Prywatność, a następnie Zaawansowane.
  • W przeglądarce Mozilla Firefox (na przykładzie wersji 24) można zablokować wszystkie pliki cookie, klikając Narzędzia, Opcje, Prywatność, wybierając: Użyj ustawień niestandardowych dla historii z menu rozwijanego i odznaczając Akceptuj ciasteczka z witryn.
  • W Google Chrome (na przykładzie wersji 29) można zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu Dostosuj i kontroluj, klikając Ustawienia, Pokaż ustawienia zaawansowane i Ustawienia treści, a następnie wybierając Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych pod nagłówkiem Pliki cookie.
 3. Można także usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:
  • W przeglądarce Internet Explorer (na przykładzie wersji 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcjee w języku angielskim można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835).
  • W przeglądarce Mozilla Firefox (na przykładzie wersji 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając Narzędzia, Opcje i Prywatność, a następnie wybierając Użyj ustawień niestandardowych dla historii, klikając Pokaż pliki cookie, a następnie klikając Usuń wszystkie pliki cookie.
  • W przeglądarce Google Chrome (na przykładzie wersji 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu Dostosuj i kontroluj, klikając Ustawienia, Pokaż ustawienia zaawansowane i Wyczyść dane przeglądarki, a następnie wybierając Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek przed kliknięciem Wyczyść dane przeglądania.

Należy pamiętać, że zablokowanie lub usunięcie plików cookie może mieć negatywny wpływ na użyteczność nie tylko poniżej Strony ale wielu innych stron dostępnych w sieci.

Działania, o których mowa w powyższym punkcie Użytkownik przeprowadza wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 

IV. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Zapewniam, że dbam o środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych Użytkownika.
 2. Wszelkie dane osobowe, które poda Użytkownik przechowywane będą na profesjonalnych bezpiecznych serwerach.
 3. Przy czym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez internet stanowi zawsze potencjalne zagrożenie i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie może być w pełni gwarantowane.

 

V. Prawa Użytkownika Strony internetowej

 1. Użytkownik zapoznając się z poniższą Polityką Prywatności, dostępną na Stronie w jej stopce z zakładce Polityka Prywatności i korzystając ze Strony wyraża zgodę na korzystanie z danych osobowych w celach marketingowych i poza marketingowych.
 2. Użytkownik może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane i/lub skorygowania/ uzupełnienia i/lub rezygnacji z ich udostępniania. Udostępnienie takich danych wiąże się z kontaktem za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce Kontakt oraz określeniem okoliczności przekazania danych osobowych przez Użytkownika. Użytkownik może wówczas zostać poproszony o okazanie odpowiedniego dokumentu tożsamości jak kopia dowodu osobistego czy paszportu, w celu uwiarygodnienia tożsamości.

 

VI. Odpowiedzialności z tytułu korzystania ze Strony

 1. Strona internetowa służy jej Właścicielowi do zamieszczania materiałów oraz komunikacji Właściciela Strony z Użytkownikami. Autor treści nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik wykorzystuje zamieszczone treści na własny użytek oraz ewentualne decyzje i/lub działania, które podejmuje Użytkownik pod wpływem tych treści.
 2. Wszystkie materiały, które zawiera Strona objęte są prawami autorskimi Właściciela Strony internetowej. Ewentualne wykorzystanie z całości lub fragmentów treści/zdjęć i innych materiałów wymaga wyraźnej pisemnej zgody Właściciela Strony.
 3. W sytuacji, jeśli Strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich a przy tym np. szczegółowe informacje na ich temat – nie mam kontroli i nie ponoszę odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

 

VII. Aktualizacja Polityki Prywatności

 1. Właściciel Strony zastrzega sobie prawo do aktualizacji Polityki Prywatności bez powiadamiania bezpośrednio Użytkownika. Aktualna wersja Polityki dostępna jest na stronie internetowej www.maretha.eu w jej stopce w zakładce Polityka Prywatności.
 2. W przypadku uwag lub zastrzeżeń co do powyższej Polityki Prywatności proszę o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego, umieszczonego w zakładce Kontakt.
  Z przyjemnością zapoznam się z uwagami i jeśli okażą się zasadne, dołożę wszelkich starań, by dostosować odpowiednio Politykę Prywatności do oczekiwań Użytkownika.