Wspieraj Markę Młodych na Starcie

Studia to dopiero początek drogi. Młodzi mają ambicje, lecz brak im narzędzi do pokierowania własną karierą. Wspólnie możemy to zmienić.

Jako coach, doradca a nawet bardziej mentor kariery, pracuję z ludźmi od ponad 15 lat. Posiadam przy tym doświadczenie jako trener i wykładowca uczelni wyższych z zakresu  zarządzania karierą, osobistą przedsiębiorczością i marką lidera – na studiach dziennych i podyplomowych, w tym MBA. M.in. na Uniwersytecie Szczecińskim, Akademii Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkole Zarządzania Personelem, Gdańskiej Fundacji Kształcenia Managerów czy Uniwersytecie Maltańskim.

Fascynuje mnie praca z młodymi ludźmi.

Inspirowanie ich do rozwoju zawodowego – do świadomego podejmowania decyzji i nawigacji własną karierą. Lubię dzielić się wiedzą i robię to wg opinii studentów bardzo ciekawie i profesjonalnie. Podjęłam m.in. kroki w kierunku popełnienia doktoratu, w tym badań naukowych i publikacji: Młodzi w kontekście osobistej przedsiębiorczości, celów i zarządzania karierą. Miałam przyjemność dzielić się wiedzą wraz z wypracowanymi rozwiązaniami wyzwań w tym zakresie, podczas konferencji: Nauka, edukacja i rynek pracy – organizowanej przez Uniwersytet Szczeciński i Wyższą Szkołę Integracji Społecznej. Moje propozycje rozwiązań w obszarze edukacji młodych, przyjęto z dużym zainteresowaniem i uznaniem uczestników. W planie jest pilotaż programu w wybranych szkołach średnich oraz wiodącej polskiej uczelni wyższej.

HUMANBRAND® dla studentów.

Na bazie doświadczeń, pracy z ludźmi i badań naukowych opracowałam autorski program rozwoju kariery i marki personalnej HUMANBRAND®. Został przełożony wraz z zespołem IT na język informatyczny.  Dostępny jest w wersji beta na platformie THE BEST JOB.

W oparciu o program  HUMANBRAND®, prowadzę inspirujące i motywujące zajęcia. Wykłady połączone z  warsztatami dla studentów dziennych i podyplomowych, w tym MBA. Pozwalają studentom pewniej i sprawniej poruszać się po rynku pracy. Dodatkowo zajęcia są świetnym uzupełnieniem oferty realizowanej przez biura karier.

Zawiera metodycznie ułożone ćwiczenia.

Program HUMANBRAND® występuje w opcji FULL i FAST. Obie do samodzielnego wykonania podczas zajęć na uczelni i w domu. Każde ćwiczenie składa się wprowadzenia, multimediów z udziałem ekspertów różnych dziedzin wspierających karierę oraz narzędzia prowadzącego przez kolejne etapy i zadania. W pracy ze studentami korzystamy z pełnej wersji programu HUMANBRAND® FULL. Użytkownik pracuje w ramach systemu. Nie potrzebuje dodatkowych kartek, instrukcji, etc. Ćwiczenia są powiązane ze sobą. Wyniki jednych  zadań są wykorzystane jako element rozwiązania kolejnych. Student przechodząc je w swoim tempie, poznaje siebie. M.in. swój potencjał zawodowy vs oczekiwania pracodawców i potencjał konkurencji. Dla przykładu, w jednym z modułów precyzuje ambitny, lecz realny cel zawodowy. W kolejnym własne wartości i motywatory w pracy. Finalnie ustala plan działań, prowadzących do osiągnięcia celu.

Różni się od tradycyjnego doradztwa zawodowego.

Dostrzegam wyraźne wyraźne różnice pomiędzy klasycznym doradztwem zawodowym a mantoringiem kariery, w oparciu o metodologię HUMANBRAND®.
Doradztwo opiera się w dużym stopniu na narzędziach, jak różnego rodzaju testy związane z określeniem potencjału, sposobu myślenia i działania. Popularne są testy badające poziom kompetencji i predyspozycji zawodowych.

Praca i wiedza uzyskana w oparciu o HUMANBRAND® wypływa z ‘wnętrza’ człowieka. Z jego faktycznych potrzeb, pasji i marzeń, które przekształci w realne plany. Uczestnik HUMANBRAND®  odkrywa je i porządkuje, w trakcie przechodzenia kolejnych kroków i ćwiczeń programu.

Testy stosowane w klasycznym doradztwie są wartościowe. Niemniej jednak powinny być wg mnie narzędziem wtórnym w procesie rozwoju ludzi młodych. Nie zaś stanowić bazę do podejmowania przez nich istotnych decyzji zawodowych.

Moje kluczowe atuty i wartość dla uczelni jako wykładowca, trener i mentor kariery:

 1. Bogate ponad 15-letnie doświadczenie w pracy z ludźmi w obszarze zawodowym. Nieszablonowe podejście do obszaru kariery, polegające na faktycznym zaangażowaniu indywidualnie każdego z uczestników.
 2. Autorski, sprawdzony w pracy ze studentami program kariery HUMANBRAND®. Obejmuje szereg zagadnień istotnych w rozwoju zawodowym tj. wartości, cele zawodowe, analiza potencjału, oczekiwania rynku pracy oraz popularny dziś personal branding.
 3. Duża wartość zajęć i doskonała komunikacja ze studentami.
  W dogodnej, dostosowanej do ich potrzeb i standardów uczelni:
 • wykłady połączone z praktycznymi warsztatami – doświadczenie wskazuje, że najbardziej efektywne zajęcia odbywają się w dwa weekendy z odstępem minimum 2-tygodniowym.
 • inspirujące otwarte prelekcje – zainicjowanie tematu to minimum spotkanie 2-3 godzinne. Natomiast doświadczenie wskazuje, że korzystniej jest, jeśli uczestnicy prelekcji mają szansę zrealizować w trakcie wystąpienia samodzielnie przynajmniej jedno-dwa zadania, pracujące na ich markę i karierę. Dlatego warto przeznaczyć na spotkanie łącznie ok. 5-6 godzin. Zainteresowani studenci, uczestnicy prelekcji, mają możliwość skorzystania z pełnego programu HUMANBRAND® online z jednorazowym kodem rabatowym.
 • mentoring i doradztwo indywidualne – ta forma doskonale sprawdza się w połączeniu z dwiema powyższymi (wykłady i prelekcje). Mogę prowadzić mentoring samodzielnie lub przy współpracy z zespołem doradców biura karier uczelni. Przy tym, uczestnicy sesji, mogą uzyskać dodatkowo  dostęp do programu rozwoju kariery HUMANBRAND® online.

Realne korzyści programu HUMANBRAND® dla studentów:

 1. Znajomość siebie i własnych atutów w zestawieniu z oczekiwaniami rynku – warunkujących znalezienie i podjęcie najlepszej, dedykowanej pracy.
 2. Rozwój cech przedsiębiorczych, wzrost wiary w siebie i przejęcie odpowiedzialności za własny obszar zawodowy – wysokie zmotywowanie do działania na rzecz własnej kariery, z jasno określonym celem zawodowym, zaplanowaną realną i zgodną z potencjałem ścieżką rozwoju zawodowego.
 3. Profesjonalnie dopracowane dokumenty aplikacyjne, widoczność w sieci oraz przygotowanie do spotkań z rekruterami i pracodawcami.

Korzyści dla uczelni:

 1. Wzrost liczby studentów, potrafiących przenieść wartości wyniesione z programu edukacji na rynek pracy, potrafiących odważnie zarządzić własną karierą.
 2. Wzrost zadowolonych z uczelni studentów, którzy otrzymają wartość dodaną w postaci efektywnego wsparcia w obszarze zawodowym.
 3. Wdrożenie dedykowanego studentom programu rozwoju kariery HUMANBRAND®, stanowi doskonały wyróżnik szkoły jako nowoczesnej dbającej o uczniów i absolwentów oraz dodatkowy motywator do polecania przez nich uczelni.

Z dużą przyjemnością polecam współpracę z Panią Marethą Żurakowską, ekspertem zarządzania karierą zawodową i marką osobistą. Jako uczestnik XX edycji programu MBA na Uniwersytecie Szczecińskim, brałem udział w wykładach i zajęciach warsztatowych, prowadzonych przez Panią Żurakowską – HUMANBRAND MARKA LIDERA.

Zajęcia uświadomiły mi, a także wielu moim kolegom i koleżankom, z którymi jako Prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA UW mam stały kontakt – jak ważna jest jasność, co do własnych celów i ich realizacji. Podobnie, włączanie pasji do pracy zawodowej i tworzona, w odpowiedzi na osobiste cele, profesjonalna marka lidera.

Prowadząca potrafiła przekazać uczestnikom w prosty sposób, pokaźną dawkę praktycznej wiedzy z zakresu rozwoju kariery. Wykazując przy tym szczere zainteresowanie indywidualnymi kwestiami, zgłaszanymi przez pojedyncze osoby.

Warsztaty pod kierunkiem pani Marethy Żurakowskiej, obok podstawowego celu, spełniły także inny – niemniej istotny cel. Poznaliśmy się dzięki tym zajęciom bliżej w grupie i stworzyliśmy silne relacje koleżeńskie, które mimo upływu lat przetrwały do dziś. Dla mnie bowiem MBA to nie studia, to przede wszystkim LUDZIE.

Jacek Kargul, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Prezes Fundacji Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Prezes Oncomed sp. z o.o., Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu Intermed Sp. z o.o. więcej referencji >>

Zapraszam serdecznie decydentów uczelni wyższych a także szkół średnich do rozmów i współpracy pilotażowej oraz do kontaktu. Jestem przekonana, że wiele nas łączy!

Feel free to share: