Młodzi w kontekście osobistej przedsiębiorczości, celów i zarządzania karierą – abstrakt.

Czy profesjonalnie zbudowana marka personalna może z sukcesem wpływać na przebieg kariery zawodowej? Jak duże ma ona, zdaniem młodych, znaczenie w odnoszeniu sukcesu? Czy obecny system edukacji uczy młodych ludzi osobistej przedsiębiorczości, wyznaczania realnych celów zawodowych i budowy spójnej i autentycznej komunikacji własnej marki, z uwzględnieniem pasji i potencjału?

Autor na podstawie dostępnych badań młodzieży polskiej, oraz w oparciu o własne, międzynarodowe badania – „HUMANBRAND na rynku pracy”, przeprowadzone na grupie 130 młodych obywateli krajów europejskich – rozważa, w jaki sposób otwarta na innowacyjne idee edukacja, może pomóc młodym poczuć się pewniej w trudnych ekonomicznie czasach. Artykuł przedstawia także autorski Program Rozwoju Osobistej Przedsiębiorczości i Kariery HUMANBRAND, jako propozycję dla europejskiego systemu edukacji młodych, mającego na celu efektywne i skuteczne wspieranie młodzieży w rozwoju zawodowym.

 

The youth in terms of personal entrepreneurship, goals and career management – abstract

Could a professionally built Personal Brand effect our career path? According to youth, how far does it contribute to the professional success? Does the current educational system teach young people how to be more entrepreneurial, set realistic career goals and build up a coherent and authentic brand communications, including passion and potential?

Based on public surveys on the Polish youth and the author’s own international research – “HUMANBRAND on the labour market”, conducted on a group of 130 young citizens from various European countries, the author considers how the educational system, open to innovative ideas, can help young people feel more self-confident in these times of hard economy. Furthermore, the article presents the Personal Entrepreneur and Career Development HUMANBRAND Program, as a proposal for the European youth educational system, aimed at effective and efficient support to be delivered to their career evaluation.


Abstrakt pracy naukowo-badawczej Młodzi w kontekście osobistej przedsiębiorczości, celów i zarządzania karierą, autor: Maretha Żurakowska, Institute of Career Development, Malta,  Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Koszalińska oraz Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie, 2013

Zobacz wszystkie rozdziały publikacji:

  1. Młodzi w kontekście osobistej przedsiębiorczości, celów i zarządzania karierą – abstrakt.
  2. Młodzież posiada aspiracje.
  3. Kiedy jest właściwy moment na pytanie o cel zawodowy?
  4. Perspektywa rynku pracy.
  5. Edukacja – czy wspiera karierę młodych w wystarczającym stopniu?
  6. Zarządzanie osobistą przedsiębiorczością i karierą to proces.

Feel free to share: