Rynek pracy w Polsce – uwarunkowania gospodarcze.

Ostatnie lata gospodarcze przyniosły dość istotne zmiany na polskim rynku pracy. Efektem tych zmian jest m.in. odczuwalny brak pracowników. Według danych Eurostatu z maja 2019 roku, na polskim rynku pracy znajdowało się około 160 tys. nieobsadzonych wakatów, a według raportu Barometr Rynku Pracy XI Work Service, 1/5 firm deklaruje wypełnienie wolnych miejsc pracy obcokrajowcami.

 

źródło: Badanie Plany pracodawców, edycja 39, 13.06.2019 r., Instytut Badawczy Randsatd

Najprawdopodobniej trudności z zatrudnieniem osób z rynku powodują, że firmy uciekają się coraz częściej do rekrutacji wewnętrznych. W kwietniu 2019 roku w Państwowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było bowiem o około 18 tys. mniej ofert pracy niż przed rokiem (spadek o 16 proc.).

W związku z bardzo niską stopą bezrobocia (5,6 proc w kwietniu 2019 r.), pracodawcy wskazują na duży problem z pozyskaniem odpowiednich kandydatów. Firmy skłaniają się ku inwestycji w nowoczesne narzędzia, które pomogą im zbudować wizerunek pożądanego pracodawcy w ramach działań employer brandingu oraz w bardziej rozwinięte – dostosowane do realiów rynku narzędzia selekcji.

Pracodawcy wskazują na brak lub nieadekwatny do wymagań profil zgłaszanych kandydatur.

Kandydaci zachęceni informacjami o przewadze rynku pracownika, często nie dbają o jakość wysyłanych pracodawcom aplikacji. Nie mając wystarczającej wiedzy odnośnie swoich możliwości zgłaszają się z niedopasowanymi kompetencjami i często wygórowanymi oczekiwaniami finansowymi.

W problemie tym bardzo pomocny okazać się może program HUMANBRAND, który w nowej odsłonie w wersji online, dostępny będzie już w krótce na platformie The Best Job. Zapraszam cię do zapoznania się z dwiema opcjami FULL Rozwijam KarieręFAST Szukam Pracy.

Feel free to share: