Kultura organizacji przyszłości cz2.

Na czym polega kultura coachingowa?

Spodziewam się, że zetknąłeś się już z coachingiem, lub przynajmniej o nim słyszałeś. Jest coach, jest też coachee. Są w procesie… I jak to się ma do kultury firmy?

Najprościej, jeśli odwołam się do fragmentu definicji dr Lidii Czarkowskiej: (…) istnienie kultury coachingowej można uznać wówczas, kiedy coaching obejmuje nie tylko pracę nad podniesieniem kompetencji pracowniczych i poprawą wyników organizacji, lecz także nad holistycznym rozwojem każdego pracownika oraz jego karierą”[1] – czyli dziedziną, która jest moją pasją i w której się specjalizuję. Określana fachowo jako learning & development lub talent development. W dużych firmach wchodzące w skład Talent Management a w mniejszych jako niewielki dział HR ds. szkoleń i rozwoju pracowników.

Niezależnie od wielkości i struktury firmy, każda może pracować w oparciu o talent coaching.  Wg badaczy tematu, istnieje dziesięć wyróżników kultury coachingowej, które pomagają wprowadzić kulturę organizacji na właściwy tor:

  • wspólnym celem jest rozwój ludzi, zespołów i całej organizacji
  • naturalne staje się poszukiwanie feedbacku oraz konstruktywne konfrontacje
  • istnieje współodpowiedzialność za proces coachingu oraz wspólne zrozumienie zadań coacha i coachee
  • coaching jest traktowany jako szansa rozwojowa, a nie jako działanie naprawcze,
  • nagradzana jest aktywność w dzieleniu się wiedzą
  • ceniony jest czas na refleksję
  • zachodzi identyfikacja i eliminowanie barier uczenia się
  • przebiega wewnętrzna rekrutacja
  • liderzy funkcjonują jako wzory osobowe
  • nieformalny coaching towarzyszy formalnym procesom

Dr Czarkowska należy do wiodących ekspertów coachingu w Polsce. Doceniam jej ogromny wkład w rozwój i propagowanie coachingu i kultury coachingowej, między innymi przy współpracy z Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego.  Dokonałabym jednak  pewnej modyfikacji na własny użytek. Określenie coaching stosowałbym zamiennie z mentoringiem.  Ponieważ mentoring daje wg mnie większą przestrzeń do sięgania po różnorodne metody, techniki i narzędzia w procesie.

Co jeszcze określa organizacje przyszłości?

Wracając do meritum – organizacje przyszłości, to również te, w których kultura oparta jest na wartościach. I nie chodzi tu o wartości na poziomie deklaratywnym, tylko o to, że są one realne w codziennym życiu każdego członka zespołu.

Wartości są po to, żeby było jasne w jaki sposób zespół dochodzi do celu i których granic nie może przekroczyć.

Podążanie za powyższymi wyznacznikami kultury coachingowej/mentoringowej, opartej rzetelnie na wartościach, wspiera starania liderów organizacji. Wspiera też osoby odpowiedzialne za bezpośrednie inicjowanie i tworzenie kultury, jak specjaliści employer brandingu – w budowie zbilansowanego zespołu i podwalin pod nowoczesną organizację przyszłości.

W tym miejscu przypominam sobie inspirujące spotkanie ze Sławkiem Lachowskim i jego otwierającą horyzonty książkę: Droga ważniejsza niż cel. Gorąco ją polecam, jako pozycję ponadczasowa, z zarezerwowanym stałym miejscu w mojej biblioteczce.

Czy wartości w biznesie nie są luksusem?

„Czy w biznesie nie chodzi przede wszystkim o to, by zarabiać pieniądze?” – pyta autor.

Otóż zysk jest celem, ale wcale nie jedynym i nie najważniejszym.

„Spektakularne bankructwa i kryzysy wielkich przedsiębiorstw, uznawanych za ikony rozwiniętych gospodarczo krajów świata, które można było zaobserwować na początku XXI wieku, miały swoje źródła w dążeniu do maksymalizacji zysku za wszelką cenę. (…)Wizjonerskie organizacje, przedsiębiorstwa najlepsze z najlepszych, mają jasno określony zestaw nadrzędnych wartości, które zachowują w długim okresie czasu nienaruszone, podobnie jak swój nadrzędny cel istnienia – misję, podczas gdy ich strategia i praktyki operacyjne przystosowują się do zmieniającego się świata.

Wartości są tak samo ważne w życiu prywatnym, jak i na poziomie przedsiębiorstwa. Dla człowieka są głównym aspektem osobowości, w firmie decydują o kształtowaniu jej kultury organizacyjnej[2].”

Przeczytaj: Kultura organizacji przyszłości cz1.

[1] Lidia D. Czarkowska „Coaching jako narzędzie HR Business Partnera, HR Business Partner pod redakcją merytoryczną K. Popieluch

[2] Sławomir Lachowski, Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie, Wydawnictwo Studio EMKA

Feel free to share: