FRIS_Wizjoner-Entuzjasta

Narzędzie FRIS®– czy sprawnie diagnozuje nasze predyspozycje?

Narzędzie diagnostyczno-rozwojowe FRIS®

Wg jego autorów pokazuje, w jaki sposób najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje – w pracy, relacjach a także w rozwoju osobistym.

Swojego czasu, gdy uczestniczyłam w kilku testach osobowości i talentów, wyniki były bardzo zadowalające. Jednak żaden nie zaskoczył mnie tak zgodnym opisem, jak badanie metodą FRIS®. Utożsamiam się z nim niemal w 100%.


Styl myślenia
Wizjoner.

Styl myślenia ujawnia naturalne silne strony naszego umysłu. Badanie, w którym brałam udział w 2019 r. potwierdziło, że podstawą mojego potencjału jest sposób myślenia Wizjonera (z perspektywą Idei). Wykorzystuję go z sukcesem w pracy trenera i mentora. M.in. aktywując ludzi do działania i rozwoju, i tworząc autorski, inspirujący kontent szkoleniowy.

Wizjoner wg. FRIS® spontanicznie wychodzi poza schematy i ramy sytuacji. Znajduje zaskakujące powiązania i błyskawicznie uzyskuje odpowiedzi na pytanie: jak można i co można zrobić inaczej? Tu na poparcie powyższego, jedna z technik, którą stosuję w rozwiązywaniu wyzwań.

Silną stroną Wizjonera jest kreatywność.

Bazując na niej  opracowałam, m.in.  autorskie narzędzie rozwoju kariery HUMANBRAND, w tym marki i osobistej przedsiębiorczości oraz kompetencji miękkich. Jego udoskonalenie zajęło mi co prawda blisko 10 lat pracy z klientami. W efekcie program został przełożony na język informatyczny i jest dostępny w wersji online na platformie thebestjob.pl.

W fazie analitycznej projektu przygotowałam tzw. przypadki użycia i wraz z zespołem IT wymagania funkcjonalne powstającej aplikacji webowej. Pracowałam nad kontentem merytorycznym, takim jak treści czy multimedia.  Czy miałam wcześniej praktykę w tworzeniu zaawansowanych systemów informatycznych? Nie. Ale to mnie w żaden sposób nie zrażało. Miałam jasną wizję stworzenia narzędzia, które pozwoli ludziom na szeroką skalę stosować self-coaching i mieć wpływ na rozwój własnej kariery zawodowej.

Talent do jednoczenia ludzi wokół ważnej idei.

Zaprosiłam do projektu specjalistów i pozyskałam blisko 1M PLN inwestycji na stworzenie platformy.  W  fazie budowy systemu, przez około 4 lata jako Team Leader – zarządzałam zespołem, projektem, budżetem i współpracą z podwykonawcami. Prowadziła mnie wizja, którą podzielali moi współpracownicy i partnerzy.

 

Styl działania Entuzjasta.

Styl działania wskazuje na sytuacje, w których jest się najbardziej skutecznym. Entuzjasta – zaliczany wg FRIS® do najbardziej wszechstronnych – poza cechami wizjonera (z główną perspektywą Idei), perspektywą Faktów, opiera się również na partnerskim podejściu w relacjach z ludźmi (Relacje), skuteczności w realizacji celów i zarządzaniu sytuacjami stresującymi.


Każda składowa stylu działania, niezależnie od tego czy badanie wykazało, czy jest aktywna czy nie, pozwala wg jego twórców lepiej zrozumieć postawę
wobec napotykanych wyzwań. Ukazuje preferowany sposób działania w różnych, szczególnie nowych sytuacjach. W moim przypadku kluczowe okazały się trzy pierwsze, wyróżnione kolorem.

 

Opis Fris Entuzjasta

Entuzjaści potrafią świetnie organizować czas i zasoby.

Naturalnym dla nas jest planowanie strategiczne z rozpisanymi krokami milowymi, a następnie sprawne zarządzanie czasem, zespołem i pozostałymi zasobami na bieżąco. Sprawdza się to w szczególności w zarządzaniu projektami metodą Agile. Lubię porządek i zaprzeczam, żebym należała do osób chaotycznych, z czym kojarzony może być entuzjazm.  Natomiast niemal od zawsze towarzyszy mi perfekcjonizm, który staram się w miarę możliwości ograniczać w różnych aspektach.

Twórcy badania podkreślają także – z czym się w pełni zgadzam, że Entuzjaści najczęściej ze wszystkich Wizjonerów opisują siebie jako osoby energiczne, entuzjastycznetowarzyskie. To pomaga w łączeniu w zespoły ludzi o różnych temperamentach i stylach funkcjonowania.

 

A co ze Strukturami? ????

Co do wskazania na brak Struktur – nie zdziwiłam się, że nie należą one do dominujących w moim działaniu. Doświadczenie biznesowe nauczyło mnie, żeby w dynamicznie zmiennych czasach podejmować decyzje na bazie faktów i potencjalnych za i przeciw. Jednak są obszary, w których sięgam do głębszych analiz i zestawień szczegółowych danych. Przykładem są budżety projektowe, które przygotowuję skrupulatnie – włącznie z opcją monitorowania na bieżąco przepływów finansowych.

 

Czy są minusy stylu Wizjoner-Entuzjasta?

Odpowiem na bazie osobistego doświadczenia. Jako Wizjoner-Entuzjasta spełniam się w projektach, w które wierzę, które rozwijają ludzi i są zgodne z moimi wartościami.

Potrafię przenosić  góry, jeśli mogę łączyć działania z pasją pomocy ludziom w rozwoju.

Praca monotematyczna, nawet dobrze płatna, lecz bez możliwości samorealizacji – podcięłaby mi mocno skrzydła, wpływając na moją efektywność.

Tu znajduje się szerszy opis profilu Wizjonera-Entuzjasty, a tu o mnie z innej strony.

 

FRIS® w budowaniu zespołu

Dodam jeszcze, że badanie tą metodą sprawdza się także przy rekrutacji i kompletowaniu zespołów. Pozwala na sprawniejszy dobór kandydatów, na bazie ich indywidualnych predyspozycji do pełnienia określonych ról. Spójrz na przykładowy raport zespołowy.

 

źródło: na podstawie FRIS.pl

 

Feel free to share: