#1 Nowy ekosystem L&D w organizacji.

Profesjonaliści L&D muszą zbudować zdrowy ekosystem uczenia się.

Zdrowy, czyli właściwie jaki? Chciałoby się powiedzieć – taki, który nie obciąża pracowników dodatkowymi zadaniami, pochłaniając i tak mocno nadwyrężony czas pracy. Współczesny kierunek to świat wirtualny, gdzie wiedza dostępna jest w każdej chwili i z każdego miejsca na świecie.

Badania The Ken Blanchard Companies potwierdziły jednoznacznie, że „ludzie są przeciążeni, zmęczeni i zbyt zajęci, by się uczyć”. Kluczem jest tu stworzenie środowiska, które będzie dla nich ekscytujące na tyle, że sami będą sięgać po więcej, w trosce o swoją karierę, talenty i mocne strony. Jak to osiągnąć?

Najprościej jest zapytać wprost kluczowych dla sprawy interesariuszy – pracowników. Jakie zmiany widzieliby w procesie rozwijania wiedzy. Czy trafili na coś wyjątkowego w kontekście L&D, co warto  zaadoptować w firmie. Co działa u nas świetnie a co trzeba zdecydowanie udoskonalić. Tak, by praca zespołowa i każdego z osobna, była bardziej wydajna – przy jednoczesnym zachowaniu satysfakcji i komfortu pracy.

Jak to osiągnąć?

# 1.1 Słuchaj uważnie ludzi.

Wymaga to przede wszystkim głębszego wsłuchania się w potrzeby zespołu. Zestawienia ich z celami biznesowymi i możliwościami organizacji, i… wdrożenia uwag w sposób zwinny i iteracyjny. Istotna jest tu odpowiedź na szereg pytań, takich jak:

  • Kto z zespołu potrzebuje wsparcia i wskazówek?
  • W czym konkretnie potrzebuje wsparcia?
  • Czy nasze zasoby zabezpieczają tę wiedzę?
  • Czy i co powstrzymuje go od zdobycia tej wiedzy?
  • Kto ma wiedzę i kompetencje, by pomóc wypełnić te luki?
  • Jak można to przeprowadzić najbardziej efektywnie?
  • Które wskaźniki pozwolą ocenić skuteczność podjętych działań i ich wpływ na wydajność pracy?

Ze szczegółowych danych utworzysz obraz realnych potrzeb rozwojowych organizacji. Identyfikując luki, możesz nie tylko przypisać do określonych osób odpowiednie wsparcie szkoleniowe, ale także wykorzystać tę wiedzę do kształtowania przyszłych projektów rozwojowych.

Nam, fachowcom L&D, może się wydawać, że mamy monopol na wiedzę i sposób jej dostarczania. Jednak, cytując Henrego Forda: “Wszystko można robić lepiej, niż robi się dzisiaj.” – warto otworzyć się na spojrzenie innych ludzi, nie związanych z zespołem L&D.


Dowiedz się więcej o kolejnych trendach L&D:
#1.2 Mniej znaczy więcej. MicroLearning.
#1.3 Gamifikacja w L&D.
#1.4 Learning In The Flow Of Work.
#1.5 Analityka i Big Data w L&D.
#1.6 Budżet na działania L&D.

Wróć do artykułu wprowadzającego do tematu:
#1 Nowy ekosystem L&D w organizacji.

 

foto: pixaby.com

 

Feel free to share: