#1.4 Learning In The Flow Of Work.

Postaw na Learning In The Flow OF Work.

Uczenie się w toku pracy lub wg innych koncepcji Uczenie się w tempie zmian, to de facto nic nowego. Ale dopiero pandemia uświadomiła nam, jak ważny jest to aspekt w procesie rozwoju. Wg L&D Dashboard Instytutu LPP płynne osadzenie nauki w procesie pracy, stanowi nawet wyzwanie nr 1 dla liderów L&D. LPP stawia przy tym trafne pytania: Jak wystarczająco zaangażować ludzi, aby nauka nie była postrzegana jako przerwa? Jaki jest najlepszy sposób na zmotywowanie ludzi do włączenia regularnej nauki do rutyny pracy?

Każdego dnia naucz się czegoś nowego.

Definicją uczenia się w toku pracy jest bowiem sprawny dostęp pracownika w potrzebie do merytorycznej odpowiedzi. W formie dedykowanego materiału, umożliwiającego zarówno naukę, jak i jej szybkie wdrożenie podczas pracy.
Chodzi o niwelowanie potencjalnych zakłóceń w trzech aspektach: zdobywaniu wiedzy, przepływie pracy i produktywności. To sposób nauki, który pozwala na nieprzerwane pogłębianie wiedzy i udoskonalanie swoich kompetencji.

W pracy trafiamy na najróżniejsze wyzwania.

Nie ma osoby, która wykonywałaby tę samą rzecz w taki sam sposób, przez całe życie zawodowe. Nauka przez bieżącą praktykę jest podejściem, któremu od lat hołduję. Stawiam na rozwój – a poznawanie i stosowanie nowej wiedzy i kompetencji prowadzi najczęściej do odkrywania kolejnych obszarów, z potencjałem do jeszcze większego rozwoju.

Co bardzo ważne, we współczesnym środowisku rozwój zawodowy, przekwalifikowywanie i szkolenia nie mają już charakteru liniowego. Częściej zachodzą one w cyklicznym modelu ciągłego odkrywania potrzeb rozwojowych na nowo, i to w niespodziewanych kierunkach. Kto mógłby przypuszczać jeszcze parę lat temu, że kierownicy sklepów czy osoby pracujące w kasach potrzebują szkoleń z zapobiegania i zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Takich pojawiło się mnóstwo ze strony klientów, wraz ze wzrostem napięć spowodowanych pandemią i obostrzeniami. W podobnej sytuacji znaleźli się przecież pracownicy służby zdrowia.

Nowy model uczenia się.

Organizacje powinny same zachęcać swoich ludzi do uczenia się w toku pracy, przeplatając to różnego rodzaju stylami uczenia się. Dzisiejszy model uczenia się ma nowe proporcje 70:20:10.

  • 70% wiedzy pochodzi z doświadczeń w miejscu pracy, realizowanych projektów, nowych zadań, itp.
  • 20% to wiedza zdobywana w drodze doświadczeń edukacyjnych związanych z zaangażowaniem zespołu we wzajemne interakcje na tym polu, współtworzenie planu i ścieżek rozwoju o czym wspominałam np. w punkcie 1.1
  • 10% to nauka formalna generowana dzięki treningom i programom szkoleniowym online.

Mamy cale spektrum możliwości.

Dostarczania wiedzy pracownikom w toku pracy może się odbywać na wiele sposobów. Mogą to być formalne (planowe) lub nieformalne szkolenia. w miejscu pracy,  Organizowane spontanicznie, bez planów i harmonogramów – z celem,  by tu i teraz rozwiązać pojawiający się problem. Podobnie szybki dostęp do wirtualnych informacji. Coaching i mentoring, poprzez wzajemne interakcje ze współpracownikami. Aż po zaangażowanie ekspertów w określonej dziedzinie do treningów bezpośrednich lub za pośrednictwem komunikatorów online.

Podejście Learning In The Flow Of Work zdobywa coraz większą popularność.  Odpowiada na współczesne potrzeby, tj. praca zdalna, elastyczne planowanie i wirtualna komunikacja.  Autorem nurtu jest Josh Bersin – twórca Josh Bersin Academy, do 2018 r. partner w firmie  Bersin by Deloite.

Szerzej o koncepcji Learning In The Flow Of Work, której zdecydowanie kibicuję,  przeczytasz tu a także tutaj.

 

Dowiedz się więcej o kolejnych trendach L&D:
#1.5 Analityka i Big Data w L&D.
#1.6 Budżet na działania L&D.

Wróć do poprzednich artykułów:
#1 Nowy ekosystem L&D w organizacji.
#1.2 Mniej znaczy więcej. MicroLearning.
#1.3 Gamifikacja w L&D.
#1.4 Learning In The Flow Of Work.

 

foto: pixaby.com

 

Feel free to share: