Potencjał biznesowy Kobiet-Liderek.

Nie pamiętam dotychczasowych zajęć szkoleniowych czy spotkania, podczas których zadając kobietom pytanie: W czym jesteś najmocniejsza zawodowo? – odpowiedziałyby natychmiast. Często wydają się być zaskoczone pytaniem i zaczynają intensywnie szukać odpowiednich słów… Marka personalna (personal …

Potencjał zawodowy kobiet.

Gdy po raz kolejny mam się wypowiedzieć w sprawie potencjału zawodowego polskich kobiet, w oparciu o doświadczenie w pracy z liderami (liderkami) biznesu i osobami stojącymi przed wyborem nowej ścieżki zawodowej – nieodmiennie odpowiem: Potencjał biznesowy kobiety to ogromna wartość: …

Marka i rola Kobiety-Lidera w Polsce i na świecie.

Czy wiesz, że 48% osób zatrudnionych w sektorze publicznym w krajach grupy G20 stanowią kobiety. Jednak tylko co piąta osoba na stanowisku kierowniczym w środowisku biznesowym jest kobietą (raport firmy konsultingowej Ernst&Young). Działająca prężnie na świecie i od dwóch lat również …

Młodzi w kontekście osobistej przedsiębiorczości, celów i zarządzania karierą – abstrakt.

Czy profesjonalnie zbudowana marka personalna może z sukcesem wpływać na przebieg kariery zawodowej? Jak duże ma ona, zdaniem młodych, znaczenie w odnoszeniu sukcesu? Czy obecny system edukacji uczy młodych ludzi osobistej przedsiębiorczości, wyznaczania realnych celów zawodowych …