HUMANBRAND Kobieta Aktywna

Program społeczny HUMANBRAND Kobieta Aktywna.

Przed nami kolejna, szósta już edycja programu wsparcia HUMANBRAND Kobieta Aktywna!

To społeczny program mentoringowy, świadczony nieodpłatnie na rzecz osób, którym z przyczyn losowych – potrzebna jest pomoc w dalszym rozwoju kariery zawodowej i osobistej przedsiębiorczości.

Realizowany jest przy współpracy Instytutu Rozwoju Kariery (Institut of Career Development) i Fundacji Centrum Promocji Kobiet (FCPK) w Warszawie.

FCPK

 

Zapisy i kontakt w sprawie programu:
centrum@promocjakobiet.pl
T: 22 252 42 04, 22 629 92 57

 

Przed kontaktem z nami zapoznaj się proszę z podstawowymi zasadami programu:

  • Każda przyjęta do programu osoba może skorzystać nieodpłatnie z trzech sesji doradczych, trwających 1h 15 minut każda. Mentoring i doradztwo prowadzone są wyłącznie w trakcie powyższych sesji.
  • Sesje menoringowe oraz ich przebieg mają charakter poufny.
  • Terminy sesji ustalane są z osobą koordynującą program po stronie Fundacji lub/i po stronie Instytutu.
  • Liczba nieodpłatnych sesji może zostać zwiększona, jeśli wyraźnie wymaga tego sytuacja uczestnika i zostanie to ustalone z prowadzącym sesje mentorem oraz koordynatorem programu.
  • Uczestnik sesji zobowiązany jest: a/ po zakończeniu sesji lub najpóźniej w dniu następnym – do wysłania, mailem na adres mentora kariery, realizującego sesje – listy zadań do wykonania przez niego, w obszarze wzmacniania własnej kariery i marki  osobistej, wraz z wypisanymi terminami ich realizacji; b/  do wykonania w okresie między spotkaniami prac dotyczących rozwoju jego kariery, ustalonych wspólnie z mentorem kariery podczas realizowanej sesji.
  • Uczestnicząc w sesjach mentoringowych, uczestnik jest do nich przygotowany. Natomiast w okresie pomiędzy spotkaniami, uczestnik utrzymuje kontakt z mentorem kariery wyłącznie w sytuacjach pilnych – mailowo lub telefonicznie (po uzgodnieniu z mentorem).
  • Uczestnik sesji ma prawo skorzystać z infrastruktury FCPK, w postaci dostępu do komputera i internetu, wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu.
  • Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania menotra lub koordynatora projektu mailowo o ewentualnej nieobecności w zaplanowanej sesji, najpóźniej na 2 dni przed jej terminem. Wówczas wyznaczony zostanie kolejny, możliwie najbliższy wolny termin spotkania.
  • Sesje mentoringowe mają formę konsultacyjno-doradczą. Organizatorzy – Instytut Rozwoju Kariery i Fundacja Centrum Promocji Kobiet – nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje i działania podjęte przez uczestnika sesji.
  • Uczestnik przystępując do programu HUMANBRAND Kobieta Aktywna, zobowiązuje się do udziału w ankiecie ewaluacyjnej. Badanie ma formę anonimową.


Sesje HUMANBRAND Kobieta Aktywna cieszą się uznaniem i wysoką skutecznością. Poznaj historie pań, które w nich uczestniczyły:

Agnieszka Polny, 40 lat
Uważam, że projekt HUMANBRAND Kobieta Aktywna, to świetna inicjatywa!

Udział w nim zmienił moje nastawienie i podejście do tematu poszukiwania pracy. Kiedy w ubiegłym roku przerwałam pracę zawodową, pomimo wielu starań, przez ponad rok nie udało mi się znaleźć nowego miejsca zatrudnienia.  Zgłosiłam się do Fundacji Centrum Promocji Kobiet, gdzie otrzymałam informację o projekcie HUMANBRAND Kobieta Aktywna.

Pierwsze spotkanie z coachem kariery  i pytanie: Jaki jest mój cel zawodowy? – otworzyło mi oczy, na wydawałoby się, tak oczywiste sprawy. Otrzymałam cenne wskazówki, dotyczące m.in. przygotowania CV.  Miałam możliwość porozmawiania o swoich wątpliwościach i frustracjach, a przede wszystkim wypracowałyśmy szereg praktycznych zadań do wykonania w domu, przed kolejną sesją. Spotkania i atmosfera  były bardzo życzliwe i budujące. Sprawiły, że zaczęłam myśleć całkiem inaczej, szczególnie o własnej marce zawodowej jak o ważnym kapitale. To był prawdziwy zastrzyk energii.


Mariola Tyl, 50+
Otrzymałam wsparcie merytoryczne i emocjonalne, dające energię do dalszych działań.

Po 15 latach pracy chciałam powrócić na rynek pracy. Odczuwając ogromny lęk przed procesem rekrutacji i brakiem pewności siebie, postanowiłam skorzystać z pomocy specjalistów Instytutu Rozwoju Kariery.

Pierwsza sesja HUMANBRAND Kobieta Aktywna, pozwoliła mi uporządkować obszar moich zainteresowań zawodowych. Uzmysławiając mi moje prawdziwe kwalifikacje i potencjał. Wiara we własne możliwości, otworzyła mi drzwi do innych projektów i samodokształcenia. Znalazłam i zapisałam się  już na kilka niezwykle interesujących warsztatów, które pomogą mi znacznie w osiągnięciu celu.

 

Justyna Głogowska, 34 lata
Odtąd wiedziałam na jakie oferty odpowiadać i jaką wartość stanowię dla przyszłego pracodawcy.

Do Pani Marethy Żurakowskiej trafiłam w lutym 2013 roku z ramienia Fundacji
Centrum Promocji Kobiet, w ramach projektu HUMANBRAND Kobieta Aktywna. Od
jakiegoś czasu poszukiwałam pracy. Miałam kilka pomysłów na siebie, ale moje
poszukiwania nie przynosiły rezultatu.

W trakcie konsultacji zdefiniowałam swój cel zawodowy i wokół niego określiłam
własną markę.  Moje dokumenty aplikacyjne, dzięki profesjonalnym
sugestiom Pani Marethy i wsparciu specjalistów z Instytutu Rozwoju Kariery
stały się dla pracodawców bardzo atrakcyjne, a przy tym w wiarygodny sposób
oddawały mój potencjał.

Wydaje się to mało prawdopodobne, ale w ciągu tygodnia odbyłam dwa pierwsze
spotkania rekrutacyjne, które przeszłam z dużą satysfakcją i właśnie rozpoczęłam
wymarzoną pracę!

Chcę gorąco podziękować za pomoc i mam nadzieję, że dzięki wsparciu i programowi
HUMANBRAND Instytut i Pani Maretha będą mieć całą masę tak usatysfakcjonowanych jak ja osób!

 

Małgorzata Peczyńska-Wilczyńska, 40+
Otrzymałam duże wsparcie w moim rozwoju zawodowym.   

Po wielu latach pracy na etacie oraz długim okresie niezdolności do pracy, spowodowanej
problemami zdrowotnymi, chciałam  połączyć pasję ze swoją profesją. Do specjalistów
Instytutu Rozwoju Kariery zgłosiłam się z kilkoma równoległymi pomysłami na własną działalność zawodową, nie potrafiąc zdecydować się na jedną z nich.

Już pierwsza sesja pomogła mi uporządkować i doprecyzować plan mojego dalszego rozwoju zawodowego, bazując na własnych możliwościach.  Uświadomiła mi ponadto konieczność zbudowania  swojej marki zawodowej w tych obszarach rozwoju. Moja dalsza praca będzie już bardziej spójna i skonkretyzowana na osiągnięciu wytyczonego celu. Czekam na kolejną sesję.

    

Feel free to share: