Seminarium HUMANBRAND w Gdańsku.

Kolejny dzień w podróży… Gdańsk jest moim ulubionym miejscem w naszym pięknym kraju. Gdybym ponownie decydowała o wyborze stałego miejsca w Polsce, byłoby to Trójmiasto. Uważam, że jest to miasto potrójnych szans i możliwości. Morze i lasy, nowoczesność stykająca się z tradycją. Pobliskie jeziora. Nie ma chyba piękniejszej okolicy dla osoby kochającej przyrodę, szczególnie morze.

Kilkugodzinny warsztat realizowany w ramach Institute of Career Development miał tym razem miejsce w kameralnym zespole młodych specjalistów. Skupialiśmy się zagadnieniach personal brandingu, w powiązaniu z celami zawodowymi każdego z członków zespołu.

Precyzowaniu celu służy narzędzie zwane S.M.A.R.T.  Zastosowałam je w programie HUMANBRAND, jednak w trochę zmodyfikowanej, dostosowanej do obszaru zarządzania karierą – wersji. Cel powinien być zapisany w prostej i jasnej formie, tak żeby w przyszłości nie było problemów z jego interpretacją. Powinien być nasz własny, realny do osiągnięcia i mierzalny. A przede wszystkim dokładnie określony w czasie.  Szerzej o formułowaniu realnego celu zawodowego wkrótce w osobnym wpisie.

Feel free to share: