Pierwsza publiczna prezentacja HUMANBRAND.

Przez ponad dwa lata pracowałam nieprzerwanie nad programem rozwojowym HUMANBRAND®. Dokładnie dziś, w sobotę 15bm. przedstawiłam program po raz pierwszy w Polsce szerszemu gronu, podczas seminarium poprowadzonym przeze mnie w ramach IV Kongresu Kobiet w Warszawie. Kongres rozwija się z roku na rok. W tym roku zgłosiło się około 8 tysięcy uczestników! Kongresowi towarzyszyło wiele wydarzeń, paneli dyskusyjnych i warsztatów.

Ale nie o Kongresie chcę dziś pisać. Bardziej istotny jest dla mnie rosnący poziom samoświadomości ludzi, dotyczący konieczności zatroszczenia się o własną markę i karierę zawodową. Seminarium, w którym uczestniczyło prawie 150 osób potwierdza to w 100%.

Uczestnicy, w zdecydowanej przewadze były to panie – byli bardzo aktywni i swoją postawą, wypowiedziami, pytaniami oraz entuzjastycznym feedback’iem na zakończenie, utwierdzili mnie w przekonaniu, że to co robię – koncepcja HUMANBRAND®, którą popularyzuję – ma dla ludzi ogromny sens.

Dlatego z tego wirtualnego miejsca chcę raz jeszcze serdecznie podziękować wszystkim uczestniczącym w sobotnim spotkaniu osobom i raz jeszcze życzyć każdemu/każdej z was powodzenia i sukcesów zawodowych oraz wytrwałości w budowie silnego i użytecznego brandu zawodowego!

Mam nadzieję, że wspólnie i przy udziale Institute od Career Development, będziemy mieć możliwość popularyzacji idei i programu HUMANBRAND.

Feel free to share: