Sukces Zawodowy

 

CZYM JEST SUKCES

Guru zarządzania Peter F. Drucker miał dużo racji mówiąc, że ‘najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie’. Program HumanBrand®, którego jestem autorem, to zdecydowany kierunek na przyszłość!

Jest on realizowany w ramach międzynarodowej organizacji Institute of Career Development. Składa się z wybranych i umiejętnie połączonych elementów dziedzin takich jak przywództwo i przedsiębiorczość, personal branding, psychologia biznesu i społeczna, aż po zarządzanie osobistą efektywnością i sobą w czasie. Oparłam go na bogatym doświadczeniu w pracy z ludźmi sukcesu oraz know-how ekspertów dziedzin komplementarnych. Wiele z tych osób tworzy marki wyjątkowe, poprzez swoją szeroką rozpoznawalność i uznanie. 
 

CZY LIDERZY WYRÓŻNIAJĄ SIĘ CZYMŚ SZCZEGÓLNYM?

Ludzie sukcesu są przede wszystkim mocno świadomi własnego celu i skutecznie go realizują. Posiadają jasną wizję siebie za rok, dwa, dziesięć lat. W dużym stopniu kierują się intuicją. Podążają za pasją. Są odważni i odpowiedzialni za to, czego się podejmują. Jeśli są przy tym autentyczni, wiodą spełnione życie. Przykładem lidera, którego mocno cenię jest wizjoner i guru światowej przedsiębiorczości – Richard Branson, a w Polsce – dr Irena Eris.

Wielkość sukcesu mierzona jest indywidualnymi priorytetami każdego z nas. Dla jednych jest to osiągnięcie stabilnej sytuacji finansowej, dla innych spektakularny sukces zawodowy, polityczny lub medialny. W każdym przypadku punktem wyjścia jest precyzyjnie zdefiniowany własny cel – wsparty przejrzystym i realnym planem jego osiągnięcia i utrzymania:

  • Strategia sukcesu powinna być twoją własną, etyczną i elastyczną wizją wzrastania.
  • W środowisku zawodowym jesteś marką, nieprzerwanie komunikującą na jakim etapie kariery się znajdujesz, dokąd zmierzasz i co oferujesz.
  • W trakcie kariery zawodowej twój wizerunek powinien być spójny, wiarygodny  i podążać za zmianami kompetencji i osobowości, a nawet je wyprzedzać.
  • W biznesie i polityce – na sukces pracuje marka, zbudowana w oparciu o cechy takie jak profesjonalizm, autentyczność, rzetelność, spójność, klasa i pewność siebie.
  • Silna, transparentna marka kluczowych pracowników wzmacnia zaufanie interesariuszy do firmy. HumanBrand® to program skutecznej komunikacji marki lidera i organizacji.
  • Stanowi także doskonałe uzupełnienie procesu Employer Branding. Pokazując światu ludzką twarz organizacji w osobach jej kluczowych pracowników, tworząc trwałą przewagę konkurencyjną

Uważam, że każdy z nas ma szansę, by osiągnąć sukces na miarę własnych oczekiwań. Dla mnie jest nim w dużym stopniu wartościowe i spełnione życie zawodowe, wśród ludzi o podobnych do moich wizji i wartościach. I najczęściej nie chodzi o to jak szybko dotrzesz tam dokąd zmierzasz, tylko którą drogą i jakimi metodami.