Formy współpracy


FORMY PRACY Z KLIENTEM

W trakcie warsztatów grupowych i sesji indywidualnych HumanBrand® zbudujemy efektywną strategię komunikacji marki, która otworzy przed Tobą i Twoją organizacją całkiem nowe perspektywy. Zapewni przy tym istotny wyróżnik, stworzy przewagę konkurencyjną i poprowadzi w kierunku sukcesu.

Moi Klienci mają zróżnicowane potrzeby, ja natomiast stosuję zawsze sprawdzone i skuteczne rozwiązania. Poprzedza wcześniejsza analiza. Pracuję samodzielnie lub w zespole specjalistów pokrewnych dziedzin. Prowadzę indywidualne sesje doradcze z wykorzystaniem elementów coachingu i mentoringu. W przypadku organizacji stanowią one doskonały follow up dla uczestników szkoleń.

Strategiczne seminaria i szkolenia grupowe HumanBrand® mają formę atrakcyjnych, inspirujących i silnie motywujących prezentacji multimedialnych i warsztatów. Współpraca z Klientami indywidualnymi i instytucjonalnymi objęta jest klauzulą poufności. Miejsce i formę  pracy  dostosowuję do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta. Proponuję przy tym zróżnicowane, efektywne opcje i rozwiązania biznesowe:
 

Sesje HumanBrand® dla Klientów indywidualnych

  • prowadzę sesje one-to-one – bezpośrednio lub/i online – z osobami, które decydują się na świadome zarządzanie własną karierą zawodową, zmianę ścieżki kariery i wzmocnienie swojej marki personalnej

  • pracuję indywidualnie z liderami biznesu, właścicielami firm, członkami zarządu, managerami wyższego i średniego szczebla organizacji oraz specjalistami – na zlecenie osobiste lub reprezentowanych przez nich firm. Są to nowoczesne firmy, których strategia przewiduje wzmocnienie wizerunku marki organizacji, poprzez budowę pozycji eksperckiej, wybranych i poddanych procesowi brandingu kluczowych pracowników

  • współpracuję z osobami publicznymi – osobami medialnymi, politykami, którzy stawiają na zdecydowany, wiarygodny i spójny wizerunek lidera. Pracuję na zlecenie samych liderów jak i ich organizacji oraz instytucji publicznych

Seminaria, prelekcje i szkolenia grupowe w opraciu o ideę i metodologię HumanBrand®

  • prowadzę kilkugodzinne seminaria strategiczne i/ lub 2-4 dniowe warsztaty zamknięte HumanBrand®, skierowane do wytypowanych grup pracowników firm i organizacji biznesowych, rządowych i pozarządowych

  • seminaria otwarte w formie interaktywnych warsztatów dla osób, które chcą poznać i zastosować w praktyce techniki skutecznego zarządzania karierą i budowy silnej, rozpoznawalnej marki własnej i reprezentowanej firmy

  • bardzo lubię się dzielić wiedzą – prowadzę inspirujące wykłady interaktywne i ćwiczenia z dziedziny zarządzania własną marką zawodową i karierą dla studentów studiów dziennych i uzupełniających, w tym kierunków managerskich, realizowanych przez Akademię im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także programów MBA na Uniwersytecie Szczecińskim i MBA Executive.

  • uczestniczę jako prelegent w konferencjach i kongresach tematycznych, prowadząc prezentacje, panele i seminaria wprowadzające do tematu Personal Branding, osobistego przywództwa i przedsiębiorczości

Z przyjemnością zapraszam do współpracy.